เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 บริษัท สมาร์ทไฟน์เดอร์ จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการโปรแกรมโรงแรมSmart Finder ได้เข้าร่วมงานพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานสำหรับบริษัทที่ผ่านการประเมิณมาตรฐาน ISO 29110 ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA)

iso certificate

บริษัท สมาร์ทไฟน์เดอร์ จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าทางบริษัทฯได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 29110 จากบริษัท Tuv Nord (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และกระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์

นาย ธนพล รักธรรม ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาธุรกิจของบริษัท สมาร์ทไฟน์เดอร์ จำกัด ผู้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 29110 กล่าวว่า “บริษัท สมาร์ทไฟน์เดอร์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการของเราเพื่อให้ลูกค้ากว่า700รายทั่วประเทศ ได้รับสิ่งที่ดี มีคุณภาพ และมีมาตรฐานมากที่สุด”