1. ขยันเรียนรู้นอกกรอบการทำงานของตัวเอง
 2. เล่นการเมืองภายในเป็น
 3. มีความทะเยอทะยาน ไม่ย่ำอยู่กับที่
 4. มีใจรักในการทำงานโรงแรม
 5. ขยันพัฒนาตัวเอง
 6. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง
 7. มีความเป็นผู้นำ
 8. ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง
 9. ชอบความท้าทาย
 10. เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า
 11. พูดภาษาที่สองได้
 12. มีวินัยในตัวเอง
 13. อดทน
 14. มีทัศนคติทางบวก
 15. สามารถเป็นผู้ตามที่ดีได้

แล้วเหตุผลที่ทำให้ติด F วิชานี้ล่ะ