สิ่งที่เจ้าของโรงแรมต้องการก็คือการที่เห็นโรงแรมของตนเองมีชื่อเสียง เป็นที่น่าสนใจของแขกผู้เข้าพัก ทั้งในและต่างประเทศ แต่คงจะไม่ไปถึงฝั่งฝันแน่ถ้าหากโรงแรมของคุณหยุดนิ่งอยู่กับที่ แล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร งั้นก็มาดูกันเลยว่า มีอะไรบ้างที่ทำให้โรงแรมของคุณไม่ไปไหน

1. ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน

การจะทำให้โรงแรมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง คุณจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการทำงาน และยังช่วยวัดผลการทำงานว่าเป็นไปตามที่วางไว้ได้อย่างชัดเจนอีก อย่างเช่น การกำหนดรายได้ จำนวนแขกที่กลับมาใช้บริการซ้ำ จำนวนที่จองตรงกับโรงแรม เป็นต้น หากตัวเลขของรายการดังกล่าวสูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็หมายความว่าโรงแรมของคุณกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

2. ไม่วางแผน

ก่อนที่คุณจะทำอะไร คุณต้องเข้าใจพื้นฐานทางการตลาดทุกครั้งก่อนที่คุณจะก้าวไปข้างหน้า เพราะฉะนั้น คุณจำเป็นต้องวางแผนเป็นอย่างดี ตั้งแต่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ขอบข่ายการทำงาน งบประมาณที่จัดสรร รวมไปถึงการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องมีแผน A แผนB เพื่อรองรับความเสี่ยงทุกรูปแบบ

3. ไม่มีการวิจัยหรือการเก็บสถิติ

ในส่วนนี้จัดเป็นการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น เพื่อปรับปรุงให้โรงแรมเติบโตได้ต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว การวิจัย หรือเก็บสถิติควรจะทำจากภายในโรงแรมเอง เพราะจะเข้าใจระบบการทำงานมากกว่าที่จะจ้างบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รู้เรื่องภายในบริษัทดีมากนัก ทั้งนี้ การจ้างบุคคลภายนอกเก็บสถิติอาจจะได้ข้อมูลที่เป็นความจริงมากกว่า ขึ้นอยู่กับผู้ที่ทำการรวบรวมรายงานด้วย

4. ไม่มีการประเมินผล

แน่นอนว่าแผนการตลาดที่ดีจะต้องครอบคลุมไปถึงวิธีที่จะวัดผลได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้ ยอดต่างๆ ที่มักจะนำมาวัดผล ได้แก่ OCC(อัตราการเข้าพักในแต่ละช่วงเวลาของโรงแรมของคุณ) ADR(รายได้เฉลี่ยต่อห้องที่ขายได้ในแต่ละช่วงเวลา) RevPar(รายได้เฉลี่ยต่อห้องที่มีทั้งหมดในแต่ละช่วงเวลา) MPI(หน่วยที่ใช้เปรียบเทียบอัตราเข้าพักของโรงแรมคุณกับอัตราเข้าพักของคู่แข่ง) หรือว่าจะเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดเทียบกับโรงแรมอื่นๆ ก็ได้

 

ไม่พลาดทุกข่าวสาร บทความดีๆ อัพเดทโดนๆ กรอกอีเมล์ลงในช่องด้านล่างนี้ได้เลย แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกส่งไปในเมล์ของคุณ
[mc4wp_form id=”1533″]