รีสอร์ท เกาะทะลุ ไอส์แลนด์ เป็นรีสอร์ทสไตล์ไทย แรงบันดาลใจอนุรักษ์ แห่งเดียวบนเกาะทะลุ เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รีสอร์ทมีกิจกรรมสำหรับแขกผู้เข้าพัก เช่น การดำน้ำ พายเรือ นวดแผนไทย ร้านอาหาร บาร์ ตกหมึก และ อื่นๆอีกมากมาย เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนแบบอย่างจริง เนื่องจากบนเกาะยังคงความเป็นธรรมชาติที่งดงามและอากาศบริสุทธิ์ ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาซึมซับบรรยากาศทีดีเยี่ยมและสร้างสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แต่ด้วยสถานที่ตั้งซึ่งเป็นเกาะกลางทะเลที่ห่างไกล ที่มีความเป็นธรรมชาติสูง ทำให้การเดินทางต้องอาศัยการเดินเรือข้ามไปที่เกาะ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอทั้งต่อการให้บริการผู้เข้าพักและรวมถึงการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ การทำรีสอร์ทบนเกาะทะลุจึงมีความแตกต่างจากการทำงานรีสอร์ทหรือโรงแรมแบบทั่วไปที่อยู่บนฝั่ง หรือเกาะที่มีความเจริญเข้าถึงแล้ว

ในกรณีศึกษานี้ เราจะพูดถึงปัญหาความท้าทายที่ รีสอร์ท เกาะทะลุ ไอส์แลนด์ ได้เจอในการบริหารจัดการเรื่องการให้บริหารนักท่องเที่ยวทั้งแบบ daytrip และพักค้างคืน ตามแต่ละแพ็กเก็จ ก่อนที่จะนำระบบซอฟต์แวร์โซลูชั่นของ Smart Finder เข้ามาใช้ และ วิธีการแก้ปัญหาที่ทาง Smart Finder เสนอให้กับรีสอร์ท เกาะทะลุ ไอส์แลนด์ รวมถึงผลลัพท์หลังจากการนำระบบ Hospitality Management Solution ของ Smart Finder เข้ามาใช้จัดการงานต่างๆภายในรีสอร์ท

ความท้าทาย

• โรงแรมมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ทำงาน ที่ต้องทำงานทั้งบนฝั่งและบนเกาะ สาเหตุจากการที่บนเกาะไม่มีไฟฟ้าบางช่วงเวลา และ สัญญาณ Internet ไม่เสถียร

• จากปัญหาข้างต้น ทำให้มีข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และ ระบบ network ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานไม่เชื่อมต่อกันระหว่างสำนักงานบนฝั่งและบนเกาะ ทำให้ต้องใช้วิธีการทำงานแบบ Manual ควบคู่ไปกับการทำงานบนระบบ

• ความไม่สะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกรายละเอียดต่างๆลงระบบแต่ละระบบ และขั้นตอนการทำงานไม่สอดคล้องกับระบบที่ใช้อยู่

• ข้อจำกัดของระบบที่ใช้อยู่เดิม ทำให้พนักงงานต้องทำงานซับซ้อน และทำงานแบบ Manual ควบคู่ไปด้วย เกิดความล่าช้าและผิดพลาดบ่อย ๆ

ผลลัพท์

• Smart Finder ช่วยออกแบบขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกันทั้งรีสอร์ท เพื่อการทำงานที่สะดวกขึ้น โดยอิงจากทั้งวิธีการทำงาน และความสามารถของระบบบริหารจัดการโรงแรม

• โซลูชั่นของ Smart Finder ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการประสานงานกันระหว่างแผนกในโรงแรม รองรับการทำงานจากหลากหลายสถานที่ ทำให้รีสอร์ทเกาะทะลุสามารถประสานงานกันจากสำนักงานทั้งสองแห่ง ทั้งบนฝั่งและบนเกาะ โดยทำงานผ่านระบบเดียวกันที่เชื่อมต่อกันผ่านระบบ Internet

• นำ Mobile Technology มาผสมผสานให้เข้ากับรูปแบบการปฏิบัติงานดั้งเดิมเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน เช่น การทำงานผ่านกระดาษ, Tablet, laptop, หรือ การทำงานผ่านสัญญาน Internet แบบ 4G เป็นต้น

• การนำระบบสายรัดข้อมือ(Wrist Band) พร้อมเทคโนโลยี QR Code และ RFID มาใช้ในการยกระดับการบริการของรีสอร์ทให้น่าประทับใจยิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น การใช้สายรัดข้อมือเพื่อระบุประเภทลูกค้าของโรงแรม หรือ รับชำระสินค้าหรือบริการภายในโรงแรมโดยการแตะสายรัดข้อมือโดยที่ลูกค้าไม่ต้องพกเงินสด ทำให้เกิดความสะดวกต่อลูกค้าของโรงแรมที่เข้าพักกับเกาะทะลุ ไอส์แลนด์ รีสอร์ทเป็นอย่างมาก

• เนื่องจากขั้นตอนการทำงานเป็นรูปแบบเดียวกันหมด ทางผู้บริหารสามารถดูตัวเลข สถิติ และ รายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น และพนักงานยังสามารถลดขั้นตอนการทำงานในกรณีที่ต้องทำงานซ้ำซ้อนจากการใช้ระบบที่ไม่เชื่อมต่อกันในรีสอร์ทอีกด้วย