คนทำงานโรงแรมกับแรงจูงใจ(ที่หัวหน้าบางคนไม่เคยเข้าใจ)