ในการติดตั้งและเปิดระบบโรงแรม Smart Finder ขั้นตอนหลักที่เป็นมาตรฐานคือ

  1. ทำการประชุมกับทางโรงแรมเพื่อรวบรวมข้อมูลในการตั้งค่าระบบให้เหมาะสมกับการดำเนินงานจริง
  2. ดำเนินการตั้งค่าและติดตั้งระบบตาม Software License Agreement ที่ทำไว้กับโรงแรม
  3. อบรมการใช้งานก่อนการเปิดระบบ
  4. เปิดระบบใช้งานจริงพร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลหลังเปิดระบบ 1-14 วัน
  5. เสร็จสิ้นการติดตั้งและเปิดระบบ พร้อมบริการหลังการโดยทีมซัพพอร์ต