ระบบ Smart Finder สามารถเชื่อมต่อกับระบบชั้นนำที่ใช้ในโรงแรมได้มากมาย เช่น Channel Manager, Payment Gateway, Booking Engine, Door Lock, Accounting System และอื่นๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อระบบที่เราสามารถเชื่อมต่อได้ที่นี่