ในส่วนของราคา เราใช้ระบบการตั้งราคาแบบ Project Based ซึ่งแปรผันไปตามระดับความต้องการของโรงแรม และ ชนิดของระบบที่ติดตั้ง ซึ่งแต่ละโรงแรมจะมีความซับซ้อนของงานที่แตกต่างกัน ท่านสามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญระบบเพื่อสอบถามราคาได้ที่นี่