Smart Finder มีโปรแกรมสำหรับแผนกหลักๆในโรงแรมอยู่ครบครัน ดังรายการต่อไปนี้

นอกจากนั้นยังมีบริการเพิ่มเติม ดังนี้

และอื่นๆ