ต่อจากครั้งที่แล้ว ที่เป็นตอน ฝ่ายห้องพัก มาดูกันต่อกับฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม หรือที่เรียกกันว่า F&B (Food & Beverage)

ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ประกอบด้วย 2 สายงาน

Kitchen team

1. Executive Chef มีหน้าที่ในการเตรียมอาหาร นับตั้งแต่การเขียนเมนู ประสานงานบุคลากรภายในครัว ทุกกิจกรรมหน้าที่ นับตั้งแต่การเลือกซื้อ เรียกผู้ประมูลส่งอาหารดิบ ส่งตัวอย่างมาให้เลือกตลอดจนดูแลแนะนำหัวหน้าบริการ ให้ควบคุมบริการ เตรียมบริการอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน
2. Sous Chef รับผิดชอบโดยทั่วไปของครัวทั้งหมด ดูแล แนะนำการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ประกอบอาหารที่ได้มาตรฐาน ทั้งความสะอาด รสชาติ ขนาดที่เสิร์ฟ อุณหภูมิที่ควรจะเป็น การตกแต่งก่อนนำเสนอต่อแขกลูกค้า
3. Chef de Partie พ่อครัวตำแหน่งนี้มีหน้าที่รับผิดชอบ ขนมอบทุกชนิด เพื่อการตกแต่งโต๊ะ จัดเลี้ยง บางทีก็รวบรวมงานแกะสลักน้ำแข็ง เข้าไปด้วย
4. Chef Tournant ซึ่งจะเป็นพ่อครัวสำรอง ทำหน้าที่แทนพ่อครัวคนใดคนหนึ่งที่หยุดงานไป ซึ่งอาจจะเป็นวันหยุดของตนประจำสัปดาห์ ป่วยหรือด้วยเหตุจำเป็นใดก็ตาม
5. Commis Cook ผู้ช่วยพ่อครัวซึ่งมักจะมีไม่เกิน 3 คน

Service team

1. Banquet Manager ผู้จัดการแผนกจัดเลี้ยง ดูแลกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริการอาหาร และเครื่องดื่มในงานจัดเลี้ยง งานสังคม และพิธีการต่างๆ ที่จัดขึ้นใน หรือนอกโรงแรม
2. Eanquet Coordinator ต้องมีความรู้เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม เพื่อเสนอเรื่องกายขาย และการจัดเลี้ยงให้ลูกค้า
3. Restaurant Manager รับผิดชอบเรื่องการบริการอาหาร และเครื่องดื่มทั้งหมด
4. Captain เป็นหัวหน้าพนักงานบริการ
5. Hostess ต้อนรับลูกค้าที่จะเข้ามารับประทานอาหาร สอบถามการสำรองที่นั่ง จัดโต๊ะตามความต้องการลูกค้า
6. Waiter รับคำสั่ง และบริการลูกค้าอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
7. Bartender รับผิดชอบงานทุกอย่างประจำบาร์ที่ได้รับมอบหมาย
8. Bar Boy ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของบาร์เทนเดอร์
9. Food Checker ตรวจสอบรายการที่สั่งกับอาหารที่ออกจากครัวว่าตรงกันหรือไม่
10. Room Service มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั้งหมด ในการบริการอาหารในห้องพักของโรงแรม

ตำแหน่งงานในโรงแรมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ไปอ่านกันต่อกับแผนกอื่นๆ ที่เหลือกันเลย

ขอขอบคุณที่มา : www.teacher.ssru.ac.th