อันที่จริงแล้ว บางโรงแรมก็อาจจะมีแผนกไม่ครบ เพราะขึ้นอยู่กับขนาด  จำนวนพนักงาน และการตัดสินใจของเจ้าของด้วย แต่ในกรณีนี้จะขอพูดถึงโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีการบริการแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งมีแผนกต่างๆ ดังนี้

ฝ่ายห้องพัก ประกอบด้วย 2 สายงาน

Front Office

 1. ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Front Office Manager ซึ่งทำหน้าที่กำกับ ดูแล และประสานทั้งหมดของแผนกบริการส่วนหน้า
 2. ถัดมาก็จะต้องมีผู้ช่วยผู้จัดการแผนกด้วย คือ Assistant Front Office Manager ก็จะดูแลรายละเอียดอีกที
 3. Reservation Manager ทำหน้าที่ประสานงานกับFront และฝ่ายขาย รับดูแล รับจองห้องพักให้ทันต่อเหตุการณ์
 4. Chief Telephone operator ทำหน้าที่ควบคุมโทรศัพท์ของโรงแรม
 5. Receptionist ทำหน้าที่จัดการลงทะเบียนผู้เข้าพัก และหมายเลขห้องพัก
 6. Tour Coordinator รับผิดชอบประสานงานกับหัวหน้าคณะทัวร์ เพื่ออำนวยความสะดวกเวลาที่คณะทัวร์เข้าพักหรืออกไป
 7. Airport Representative ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของโรงแรม
 8. Night Manager ทำหน้าที่ดำเนินงานของโรงแรมทั้งหมดในเวลากลางคืน
 9. Concierge ช่วยเหลือแขกทั้งเรื่องสัมภาระ การเรียกรถ จองตั๋วละคร จองทัวร์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
 10. Guest Relation Office ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าสำคัญของโรงแรม
 11. Bell Captain & Bell Boy ประสานงานกับแผนกต้อนรับ คอยช่วยเปิดประตู และยกกระเป๋าขึ้นไปส่งที่ห้องพัก
 12. Information Clerk พนักงานติดต่อสอบถาม มีหน้าที่คอยตอบคำถามให้ข้อมูลที่แขกมาใช้บริการ
 13. Elevator Operator พนักงานประจำลิฟต์ อยู่ประจำลิฟต์ ให้บริการแขก
 14. Business Center Manager ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจหรือบุคคลสำคัญ บริการงานเลขานุการต่างๆ
 15. Chief Security ควบคุมดูแลงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมด

Housekeeping Department

HK

 1. Executive Housekeeper หัวหน้าแผนกแม่บ้าน ประสานงานกับแผนกบริการส่วนหน้า เรื่องลูกค้าที่ C/I C/O
 2. แน่นอนว่ามีหัวหน้าแม่บ้าน ก็จะต้องมี Assistant Executive Housekeeper ผู้ช่วยแม่บ้าน มาแบ่งเบาภาระ
 3. ถัดไปอีกจะเป็น Housekeeping Clerk เสมียนงานแม่บ้าน รับผิดชอบงานด้านธุรการ งานบัญชี เตรียมกุญแจห้องพัก
 4. Room Attendant ทำหน้าที่รับผิดชอบห้องพัก ป้องกัน และดูแลทรัพย์สินของลูกค้า
 5. Floor Butler คอยดูแลแขกที่อยู่ในชั้นของตน ไม่ว่าจะมีความต้องการอะไร เพื่อให้แขกรู้สึกเป็นสำคัญ

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ มาดูต่อว่าในโรงแรมยังมีแผนกอะไรอีกบ้าง คลิก