สถิติของโรงแรมในแต่ละช่วงเวลาจะช่วยให้สามารถบริหารโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

1. Occupancy(OCC) คือ อัตราการเข้าพักในแต่ละช่วงเวลาของโรงแรมของคุณ

2. Average Daily Rate(ADR) คือ รายได้เฉลี่ยต่อห้องที่ขายได้ในแต่ละช่วงเวลา

3.RevPar หรือ Revenue Per Available Room คือ รายได้เฉลี่ยต่อห้องที่มีทั้งหมดในแต่ละช่วงเวลา

4.Market OCC คือ อัตราการเข้าพักของโรงแรมทั้งหมดในตลาด

5.Market Penetration Index(MPI) คือ หน่วยที่ใช้เปรียบเทียบอัตราเข้าพักของโรงแรมคุณกับอัตราเข้าพักของโรงแรมในตลาด(คู่แข่ง)

6.Average Rate Index(ARI) คือ หน่วยที่ใช้เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อห้องที่ขายได้ของโรงแรมคุณกับรายได้เฉลี่ยต่อห้องที่ขายได้ของโรงแรมในตลาด

7.Revenue Generation Index(RGI) คือ หน่วยที่ใช้เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อห้องที่มีทั้งหมดของโรงแรมคุณกับรายได้เฉลี่ยต่อห้องที่มีทั้งหมดของโรงแรมในตลาด

8.Average Length of Stay(ALOS) คือ ระยะเวลาที่เข้าพักโดยเฉลี่ยจากจำนวนวันและจำนวนห้อง คำนวณจากจำนวน Room Night และ จำนวนห้อง

ข้อมูลเหล่านี้ของแต่ละโรงแรมก็จะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา ซึ่งแต่ละช่วงเวลาก็สามารถมีสถิติต่างกันไปในแต่ละปีเช่นกัน

ข้อมูลเหล่านี้จึงมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบว่าแต่ละปีโรงแรมมีการเติบโตไปมากหรือน้อยเท่าไหร่

เมื่อคุณมาดูสถิติในแต่ละปี ก็จะทราบว่าควรจะกระตุ้นยอดขายช่วงไหน และช่วงไหนที่ทำกำไรได้

โรงแรมของคุณมีการเก็บสถิติหรือยัง? แล้วรู้หรือไม่ว่าโรงแรมของคุณมีผลกระกอบการเป็นอย่างไร?

ถ้ายัง สูตรการคำนวณนี้จะช่วยให้คุณวางแผนบริหารจัดการโรงแรมได้อย่างง่ายดาย

ดาวน์โหลดสูตรคำนวณฟรี!!! คลิกที่นี่