หน่วยวัดผล(Metrics)ต่างๆเป็นตัวช่วยให้โรงแรมเข้าใจภาพความสามารถและประสิทธิภาพที่แท้จริงของโรงแรม เพราะถ้าไม่มีหน่วยวัดผล โรงแรมจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองมีความสามารถแค่ไหน หรือจะใช้ความรู้สึกวัดผลดีล่ะ? ไม่ดีมั้ง! นี่ก็คือหน่วยวัดผลหลักๆที่คนโรงแรมทุกคนต้องรู้และทำความเข้าใจ จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงแรมมากที่สุด

1.OCC หรือ Occupancy คือ อัตราการเข้าพักในแต่ละช่วงเวลาของโรงแรมของคุณ

สูตรคำนวน

OCC% = ห้องที่ขายได้/ห้องที่มี

2.ADR หรือ Average Daily Rate คือ รายได้เฉลี่ยต่อห้องที่ขายได้ในแต่ละช่วงเวลา

สูตรคำนวน

ADR = รายได้จากห้องที่ขายได้/จำนวนห้องที่ขายได้

3.RevPar หรือ Revenue Per Available Room คือ รายได้เฉลี่ยต่อห้องที่มีทั้งหมดในแต่ละช่วงเวลา

สูตรคำนวน

RevPar = รายได้จากห้องที่ขายได้/จำนวนห้องที่มี

4.Market OCC คือ อัตราการเข้าพักของโรงแรมทั้งหมดในตลาด

สูตรคำนวน

Market OCC (Supply & Demand) = จำนวนห้องที่ลูกค้าในตลาดต้องการ/จำนวนห้องที่มีในตลาดทั้งหมด

5.MPI หรือ Market Penetration Index คือ หน่วยที่ใช้เปรียบเทียบอัตราเข้าพักของโรงแรมคุณกับอัตราเข้าพักของโรงแรมในตลาด(คู่แข่ง)

สูตรคำนวน

MPI = OCC%ของโรงแรมคุณ/OCC%ของตลาด

6.ARI หรือ Average Rate Index คือ หน่วยที่ใช้เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อห้องที่ขายได้ของโรงแรมคุณกับรายได้เฉลี่ยต่อห้องที่ขายได้ของโรงแรมในตลาด

สูตรคำนวน

ARI = ADRของโรงแรมคุณ/ADRของตลาด

7.RGI หรือ Revenue Generation Index คือ หน่วยที่ใช้เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อห้องที่มีทั้งหมดของโรงแรมคุณกับรายได้เฉลี่ยต่อห้องที่มีทั้งหมดของโรงแรมในตลาด

สูตรคำนวน

RGI = RevParของโรงแรมคุณ/RevParของตลาด

8.ALOS หรือ Average Length of Stay คือ ระยะเวลาที่เข้าพักโดยเฉลี่ยจากจำนวนวันและจำนวนห้อง โดยนับตาม Room Night

สูตรคำนวน

ALOS =  Total length of stay /Total number of reservations

วิธีการดาวน์โหลด

  1. กรอกอีเมล์จริงของคุณ
  2. กดปุ่มดาวน์โหลด(Download)
  3. จากนั้นจะมีไฟล์Excelส่งเข้าอีเมล์ของคุณ

[caldera_form id=”CF57610c9fa9c5c”]