โครงสร้างหรือผังองค์กรของโรงแรมเป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผังองค์กรอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละโรงแรมขึ้นอยู่กับขนาดของโรงแรมและระบบการบริหารงาน
ผังองค์กรจะช่วยให้รู้ว่าแต่ละแผนกแต่ละส่วนงานจะมีการแบ่งงานกันอย่างไร ใครทำหน้าที่อะไร อะไรประมาณนี้ ทำให้รู้ว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบสำหรับงานแต่ละชนิด

ทุกวันนี้โรงแรมของคุณมีผังองค์กรที่ชัดเจนหรือยัง? ถ้ายังลองเอาเทมเพลทผังองค์กรที่เราทำไปประยุกต์ใช้กับโรงแรมของคุณดีไหม จะได้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ออกแบบโมเดลธุรกิจโรงแรมด้วย Business Model
วิเคราะห์โรงแรมด้วยSWOT

ดาวน์โหลดผังองค์กรโรงแรมฟรี

[caldera_form id=”CF57566aaed42c8″]