1. ไม่เรียนรู้นอกกรอบการทำงานของตัวเอง
 2. เล่นการเมืองภายในไม่เป็น
 3. ทำงานไปวันๆไม่คิดก้าวหน้า
 4. ไม่มีใจรักงานโรงแรม
 5. ไม่คิดพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น
 6. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่เป็น
 7. ไม่มีความเป็นผู้นำ
 8. อนุรักษ์นิยมมากเกินไป
 9. กลัวไปทุกอย่าง ไม่ชอบความท้าทาย
 10. ไม่แคร์เพื่อนร่วมงาน
 11. ไม่เอาภาษาที่สอง
 12. ขาดวินัยในตัวเอง
 13. ไม่รู้จักอดทน
 14. ทัศนคติแย่
 15. ไม่รู้จักการเป็นผู้ตามที่ดี
 16. โทษคนอื่น ไม่โทษตัวเอง
 17. คิดว่าตัวเองเก่งจนไม่ฟังใคร
 18. ขี้อิจฉา
 19. โยนบาปให้ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน

คุณสมบัติคนโรงแรมที่ประสบความสำเร็จ และ Leader วงการโรงแรม