โปรโมชั่น

แคมเปญSmart Pay – Kiosk
ภาพรวมรายการส่งเสริมการขายต่อที่ 1: ชำระผ่านบัตรเครดิต
ต่อที่ 2: ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
*เฉพาะ 50 โรงแรมแรกเท่านั้น!
ใช้ได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564
ข้อกำหนดและเงื่อนไข– รายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมที่ใช้ระบบ Smart Finder ทุกประเภท
– เฉพาะการสำรองโปรโมชั่นผ่านตัวแทนขายเท่านั้น
– สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด แคมเปญ สิทธิพิเศษ หรือข้อเสนออื่นๆ ได้
– เงื่อนไขการสำรองโปรโมชั่น การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิก เป็นไปตามข้อกำหนดของ Smart Finder กรุณาตรวจสอบจากสื่อหรือพนักงานขาย
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– แคมเปญนี้ไม่สามารถ คืนเงินในทุกกรณี
– โปรดตรวจสอบแผนการชำระเงินแต่ละแพ็คเกจ ตามรายละเอียดด้านล่าง
แผนการชำระเงิน ขั้นตอนที่ 1: ชำระผ่านบัตรเครดิตเต็มจำนวน 7 วันหลังมีคำสั่งซื้อ
ขั้นตอนที่ 2: แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 งวด

(สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย กรุงไทย กรุงศรีฯ ไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ)

หมายเหตุ* สำหรับลูกค้าเก่าที่มีสัญญาเดิมให้ใช้สัญญาแทรกในกรณีที่ลูกค้าตกลงเข้าร่วมรายการส่งเริมการขายนี้
** สำหรับลูกค้าใหม่ให้แยกการวางบิลออกจากค่า Software license
ลงทะเบียน

หากคุณสนใจเเคมเปญนี้ กรุณาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธ์โปรโมชั่นครับ/ค่ะ

แคมเปญSmart Pay – Upgrade PMS
ภาพรวมรายการส่งเสริมการขายต่อที่ 1: ชำระผ่านบัตรเครดิต
ต่อที่ 2: ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
*เฉพาะ 50 โรงแรมแรกเท่านั้น!
ใช้ได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564
ข้อกำหนดและเงื่อนไข– รายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมที่ใช้ระบบ Smart Finder ทุกประเภท
– เฉพาะการสำรองโปรโมชั่นผ่านตัวแทนขายเท่านั้น
– สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด แคมเปญ สิทธิพิเศษ หรือข้อเสนออื่นๆ ได้
– เงื่อนไขการสำรองโปรโมชั่น การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิก เป็นไปตามข้อกำหนดของ Smart Finder กรุณาตรวจสอบจากสื่อหรือพนักงานขาย
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– แคมเปญนี้ไม่สามารถ คืนเงินในทุกกรณี
– โปรดตรวจสอบแผนการชำระเงินแต่ละแพ็คเกจ ตามรายละเอียดด้านล่าง
แผนการชำระเงิน ขั้นตอนที่ 1: ชำระผ่านบัตรเครดิตเต็มจำนวน 7 วันหลังมีคำสั่งซื้อ
ขั้นตอนที่ 2: แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 งวด

(สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย กรุงไทย กรุงศรีฯ ไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ)

หมายเหตุ* สำหรับลูกค้าเก่าที่มีสัญญาเดิมให้ใช้สัญญาแทรกในกรณีที่ลูกค้าตกลงเข้าร่วมรายการส่งเริมการขายนี้
** สำหรับลูกค้าใหม่ให้แยกการวางบิลออกจากค่า Software license
ลงทะเบียน

หากคุณสนใจเเคมเปญนี้ กรุณาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธ์โปรโมชั่นครับ/ค่ะ

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียน