ทุกองค์กรย่อมมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภายใน หรือภายนอกก็ตาม แล้วความเสี่ยงคืออะไร เราต้องจัดการกับมันยังไง แล้วจะทำอย่างไร ถึงจะลดความเสี่ยงนั้นให้เหลือน้อยที่สุด

ความเสี่ยง(Risk) หมายถึง การคาดการณ์อย่างเป็นระบบ เพื่อระบุสิ่งที่อาจส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงาน ทำให้กระทบต่อการดำเนินกิจการ ถ้าร้ายแรง อาจถึงขั้นต้องยุบกิจการ เพราะฉะนั้น หากพยาการณ์ความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้นี้ มาวางแผนรับมือบริหารความเสี่ยง หรือหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงนั้น ก่อนที่จะเกิดขึ้น หรืออย่างน้อยที่สุด ก็ลดให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้(risk appetite)

การบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญ ดังนี้

 • ลดความสูญเสียทรัพยากร และผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
 • ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์กรในทิศทางเดียวกัน
 • ช่วยให้หามาตรการมารองรับความเสี่ยงได้ทันเวลา

ธุรกิจโรงแรมเอง ก็ควรจะมีแผนบริหารความเสี่ยง มาประเมินการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ทั้งทรัพยากรที่เป็นมนุษย์ และสิ่งของ อีกทั้งยังป้องกันเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตได้อีกด้วย

วิธีวางแผนบริหารความเสี่ยง

 

1.ระบุความเสี่ยง
ถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุด และควรจะมีการประชุม ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุความเสี่ยงร่วมกัน เช่น

 • บุคลากร
 • พฤติกรรมผู้บริโภค
 • ระบบบริหารงาน
 • เทคโนโลยี
 • เงินทุนหมุนเวียน
 • เศรษฐกิจ

2.ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ความเสี่ยงที่เกิดจากภายในองค์กร และความเสี่ยงที่เกิดจากภายนอกองค์กร

 • ความเสี่ยงที่เกิดจากภายในองค์กร เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ เช่น บุคลากร การดำเนินงานภายในองค์กร เป็นต้น
 • ความเสี่ยงที่เกิดจากภายนอกองค์กร เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมได้น้อย หรือไม่ได้เลย เช่น สถานการณ์ทางการเมือง เป็นต้น

3.สาเหตุของความเสี่ยง

จากความเสี่ยงดังกล่าวลองมาวิเคราะห์กันว่า สาเหตุจะเกิดจากอะไรได้บ้าง เช่น

ความเสี่ยงด้านบุคลากร สาเหตุเกิดจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สาเหตุเกิดจาก เทคโนโลยีของโรงแรมไม่ทันสมัย และเริ่มล้าหลัง ฯลฯ

4.ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง

เป็นผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หลังจากที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นแล้ว พยายามนึกถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เช่น
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ที่ไม่ทันสมัย และเริ่มล้าหลัง ส่งผลให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ การบริการลูกค้าไม่สะดวกรวดเร็ว ทำให้เสียเปรียบคู่แข่ง เมื่อแข่งขันไม่ได้ก็อาจจะทำให้กิจการโรงแรมไปต่อไม่ได้ในที่สุด

5.โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง แบ่งออกเป็น

 • ยากที่จะเกิดขึ้น ประเมินว่าความเสี่ยงนั้น แทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลย
 • อาจจะเกิดขึ้น ประเมินว่าความเสี่ยงนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
 • เกิดขึ้นแน่นอน ประเมินว่าความเสี่ยงนั้น เกิดขึ้นแน่นอน หรือเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้น

6.การจัดการ หรือป้องกันความเสี่ยง

เมื่อวิเคราะห์แล้วว่าโรงแรมจะมีความเสี่ยงอะไรบ้าง ก็ต้องมาหาวิธีการจัดการ หรือป้องกันความเสี่ยง ไม่ให้ส่งผลกระทบที่รุนแรงเกินจะควบคุมได้ หากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภายนอก ที่ควบคุมได้น้อย หรือไม่ได้เลย ก็ต้องเตรียมแผนรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประกาศให้ทุกคนในองค์กรทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

7.การประเมินผลการดำเนินงาน
วางแผนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินงานอาจแบ่งออกเป็น

 • ดำเนินการเพื่อการป้องกัน หากความเสี่ยงนั้นยังไม่เกิดขึ้น แผนที่วางไว้ก็จะเป็นแผนป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นนั่นเอง
 • ดำเนินการเพื่อตรวจสอบ เพื่อตรวจดูว่าความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นหรือยัง เพราะบางทีความเสี่ยงก็เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัว
 • ดำเนินการเพื่อควบคุม เป็นการดำเนินงาน เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดน้อยลงจนสามารถควบคุมได้ รับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
 • ดำเนินการเพื่อแก้ไข เมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องพิจารณาว่าวิธีไหนคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ซึ่งการประเมินผลก็จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

ว่าแล้วก็ลองมาวางแผนบริหารความเสี่ยงกันดีกว่า

วิธีการดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง

 1. กรอกอีเมล์จริงของคุณ
 2. กดปุ่มดาวน์โหลด(Download)
 3. จากนั้นจะมีไฟล์PDFส่งเข้าอีเมล์ของคุณ

[caldera_form id=”CF57722261bc7ff”]

บทความที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์โรงแรมด้วย SWOT
ใช้ 5 Forces Model วิเคราะห์ธุรกิจโรงแรม

*ร่วมเป็นแขกรับเชิญเขียนบทความกับเรา ส่งบทความของคุณพร้อมชื่อ ประวัติ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมมาทางอีเมล์ได้เลยที่ marketing@smartfinder.asia

ไม่พลาดทุกข่าวสาร บทความดีๆ อัพเดทโดนๆ กรอกอีเมล์ลงในช่องด้านล่างนี้ได้เลย แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกส่งไปในเมล์ของคุณ
[mc4wp_form id=”1533″]