ขั้นตอนการทำซอฟต์แวร์ กว่าจะมาเป็นโปรแกรมให้ลูกค้าได้ใช้