ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบงานที่เกี่ยวกับITและธุรกิจบริการ กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง พร้อมแนบเรซูเม่ที่มีรูปถ่ายของคุณเข้ามาได้เลย แล้วเจอกัน!

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

Sales Rep./Sales Mgr./AE – ฝ่ายขาย

ความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
 • ปฏิบัติตามเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบ
 • ชื่นชอบในงานขาย
 • สามารถเดินทางและค้างคืนได้
 • ไม่จำกัดเพศ

คุณสมบัติพิเศษ

 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสูง
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรมมาก่อน
 • มีความสนใจด้านIT

Software Developer – ฝ่ายR&D

ความรับผิดชอบ

 • เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถส่งงานตามกำหนดเวลาได้อย่างแม่นยำ
 • ปฏิบัติตามเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีทักษะด้านการพัฒนาโดยใช้ .net, SQL Database, iOS, Android หรือ อื่นๆ(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • ไม่จำกัดเพศ

คุณสมบัติพิเศษ

 • มีประสบการณ์พัฒนาแอพพลิเคชั่นธุรกิจ

IT Support – ฝ่ายดูแลลูกค้า

ความรับผิดชอบ

 • แก้ปัญหาทางเทคนิคให้กับลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ปฏิบัติตามเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีด้านที่เกี่ยวของ
 • มีใจรักการบริการ
 • สามารถสื่อสารได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ไม่จำกัดเพศ

คุณสมบัติพิเศษ

 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสูง
 • มีประสบการณ์ด้านงานITซัพพอร์ต

Customer Relationship Manager – ฝ่ายดูแลลูกค้า

ความรับผิดชอบ

 • คอยรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • วางแผนและปฏิบัติในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 • ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีใจรักการบริการ
 • สามารถสื่อสารได้ดีมาก
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติพิเศษ

 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสูง

 

สมัครได้ที่นี่