คุณเป็นคนโรงแรมสายไหน แล้วโรงแรมของคุณมีครบทุกสายหรือเปล่า

#สายบ้างาน
#สายเม้าท์
#สายเมา
#สายวิเวก
#สายโซเชียล
#สายขาย(ดะ)
#สายบริการ
#สายหัวหมอ
#สาย…เป็นประจำ

หัวหน้าที่คนโรงแรมต้องการ
คนโรงแรมควรรู้

คลิกดูคำอธิบายได้ใน Facebook เลย