ธุรกิจโรงแรมขึ้นชื่อว่ามีอัตราพนักงานturnoverสูงอยู่แล้ว แต่เหตุผลส่วนใหญ่ที่พนักงานคนนึงตัดสินใจลาออกล้วนมาจากสิ่งเหล่านี้
1. การจัดการภายในไม่เป็นมืออาชีพ
2. หัวหน้างานไม่ดี
3. เบื่อระบบลูกรัก
4. ไม่มีความเท่าเทียม
5. มองไม่เห็นทางเติบโตในอนาคต
6. ค่าตอบแทนต่ำ
7. ที่อื่นให้เยอะกว่า
8. ขาดแรงกระตุ้นทางจิตใจ
9. กฏระเบียบเยอะเกินความจำเป็น
10. ถูกโรงแรมเอาเปรียบตลอดเวลา
11. สังคมการทำงานเป็นพิษ

หางานโรงแรม
เทคนิคหางาน